Jag översätter från spanska till svenska, som är mitt modersmål. Jag är
fil.mag. och utbildad facköversättare från Lunds Universitet. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med spanska och svenska på olika sätt och efter att periodvis ha bott i Spanien är jag väl förtrogen med det spanska språket och spanskt kultur- och samhällsliv.