FACKOMRÅDEN FÖR ÖVERSÄTTNING
 
ÖVRIGA TJÄNSTER

CV
 
KONTAKT
 
HEM

 

ÖVRIGA TJÄNSTER

 
språkutbildning (spanska, svenska)

  språkgranskning (svenska)

 
filmintalning

  korrekturläsning