CV

   
Utbildning / Övriga meriter / Anställningar / Förtroendeuppdrag / 
Medlemskap / ReferenserUtbildning

2008                Juridisk introduktionskurs Lunds universitet (pågående)
2006–2008       Facköversättarutbildning (90 poäng), Lunds universitet

1982                Svenska. Barns och ungdoms läsning (20 poäng), Lunds
                       universitet
1974                Nordiska språk (2 betyg), Lunds universitet
1971–1972       Praktisk-pedagogisk lärarutbildning i spanska och svenska
                       vid Lärarhögskolan i Malmö
1970                Fil mag i spanska (3 betyg), litteraturhistoria (2 betyg), 
                       nordiska språk (1 betyg) och pedagogik (1 betyg
                       Uppsala universitet
1968                Studier i spanska  vid Universidad de Sevilla, Spanien
1967                Studier i spanska vid Universidad de Salamanca, Spanien
1965                Studentexamen på latinlinjens nyspråkliga gren vid 
                       Kommunala Gymnasiet i Finspång


Övriga meriter
 

Jag har deltagit i många fortbildningskurser både i Spanien och i Sverige.
Under två år bodde och arbetade jag i Madrid, där jag var lektor i 
svenska vid Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). För övrigt 
besöker jag Spanien regelbundet och har ett stort nätverk.
Studieresor i Latinamerika: Ecuador (1990), Mexico (2001), Nicaragua 
(2002), Argentina (2006).
 
 
Anställningar

 
2007                Extra universitetsadjunkt i spanska, Lunds Universitet (deltid)
1977–2008       Adjunkt i spanska och svenska vid Gymnasieskolan i Eslöv
2003–2005       Timlärare i spanska, Lunds universitet
1987–89           Lektor i svenska språket vid Universidad de Alcalá de   
                       Henares  (Madrid)
1969–70           Reseledare i Spanien (Benidorm och Kanarieöarna) för
                       Vingresor
1966                Arbete på restaurang i Benidorm, Spanien
 
Förtroendeuppdrag
 
2007                Ordförande i valberedningen i Vänföreningen Lund-León 
                       (Nicaragua)
1995–2007       Ordförande i Spansklärarföreningen i södra Sverige
1984–1994       Sekreterare i Spansklärarföreningen i södra Sverige
 

Medlemskap
 
AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español))
LMS (Lärare i moderna språk)
SFÖ (Sveriges facköversättarförening)
Vänortsföreningen Lund - León (Nicaragua)
 
Referenser
 
Professor Inger Enkvist
Spanska institutionen
Lunds Universitet
E-post:
inger.enkvist@rom.lu.se